Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij pričenja z izvedbo predavanj in delavnic, ki imajo namen osveščati o pomembnosti vlaganja v človeške vire, o pomembnosti stalnega usposabljanja, o vključevanju in motivaciji zaposlenih, prilagajanju na spremembe, mentorstvu in medgeneracijskem sodelovanju. Predavanja in delavnice bodo omogočale dostop do znanja, izkušenj in orodij brezplačno in brez administracije.

Prva predavanja bodo izvedena v okviru Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma – LOS 2014, ki bo potekal na Gospodarskem razstavišču od 7. do 10. maja 2014, kjer bo sklad tudi razstavljalec. Zanje je potrebna prijava.

Namen cikla dogodkov »Brez razvoja ljudi – razvoja ni!« je spodbujati pozitiven odnos do stalnega razvoja znanj, veščin in kompetenc ter vlaganje v ljudi.

Izvedbo predavanja sofinancira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti iz operacije »Krepitev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za izboljšanje strokovno – razvojne funkcije in večjo kakovost storitev«. Izvedba delavnice se sofinancira v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.

Vir in več informacij o predavanjih: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, 29. 4. 2014

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)