NAKVIS poziva zainteresirano javnost, da poda morebitne pripombe in predloge glede predloga akta o dopolnitvah Meril za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, do 11. 12. 2013 do 12. ure, na elektronski naslov: info@nakvis.si.

Vir: NAKVIS, november 2013

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)