Na spletni strani Vlade RS Gradiva v obravnavi je objavljen Predlog Načrta izvedbe Programa aktivne politike zaposlovanja za leti 2010 in 2011

V obrazložitvi je med drugim zapisano:

  • Stanje na trgu dela v Republiki Sloveniji se je v zadnjem letu, zaradi posledic globalne ekonomske in finančne krize zelo spremenilo. Posledice gospodarske krize se na slovenskem trgu dela, tako kot v večini držav EU, kažejo predvsem v naraščanju stopnje brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti se je začela povečevati že spomladi 2008. Mednarodno primerljiva stopnja brezposelnosti se je v Sloveniji po podatkih Eurostata povečala s 4,4 % aprila 2008 na 5,9 % septembra 2009. Število registriranih brezposelnih, se je v prvih treh četrtletjih leta 2008 gibalo z običajno sezonsko dinamiko in se je od januarja 2008 do septembra 2008 znižalo za 10 tisoč oseb, na 59.303, kar je bilo najmanjše število brezposelnih od decembra 1990. Od oktobra 2008 dalje se število ponovno povečuje. Do konca oktobra 2009 se je povečalo na 94.591, za 31.970 ali 51,1 % več kot oktobra 2008. Osnovni vzrok za povečevanje števila brezposelnih je povečan priliv oseb, saj je bil v prvih devetih mesecih kar za 78,6 % večji kot v enakem obdobju leto prej.
  • Po napovedih UMAR-ja pričakujemo v letu 2010 minimalno pozitivno gospodarsko rast, nadaljnji upad števila delovno aktivnih prebivalcev in porast brezposelnosti na 7 % (ILO metodologija anketne brezposelnosti) ali 10,3% stopnjo registrirane brezposelnosti.
  • Vlada RS je v letu 2009 zaradi kriznih razmer sprejela dva paketa kriznih ukrepov, v okviru katerih je pripravila tudi dva rebalansa proračuna za leto 2009. Zaradi izrazitega povečanja števila brezposelnih je za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenila dodatna sredstva. V prvotnem izvedbenem načrtu za leto 2009 je bilo tako za izvajanje predvidenih 75 mio EUR, z drugim rebalansom proračuna pa so bila ta sredstva povečana na 109 mio EUR. Ker se bodo negativni trendi na področju zaposlovanja, kljub napovedi Urada Republike Slovenija za makroekonomske odnose o minimalni pozitivni gospodarski rasti v letu 2010, nadaljevali, so se v okviru proračuna za leti 2010 in 2011 sredstva za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja še povečala. V ta namen smo na MDDSZ za obe leti pripravili nekatere nove programe in okrepili izvajanje obstoječih.

Med ukrepi aktovne politike zaposlovanja najdemo tudi ukrep: Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev, v načrtu katerega je zapisano:

V okviru drugega ukrepa – Usposabljanje in svetovanje, bomo izvajali usposabljanja in izobraževanja brezposelnih in zaposlenih. Najpomembnejše aktivnosti so Usposabljanje brezposelnih na konkretnem delovnem mestu in delovni preizkus, izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, predvsem tistih nizko izobraženih, ki predstavljajo velik delež brezposelnih, veliko sredstev pa bomo namenili tudi za povečanje prilagodljivosti podjetij s programi usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, tudi tistih, ki so vključeni v izvajanje Zakona o delnem povračilu nadomestila plače. V primerjavi s preteklimi leti smo najbolj povečali sredstva prav v okviru tega ukrepa. Tako bomo za izvajanje v letu 2010 namenili 41,4 mio EUR v letu 2011 pa 23,6 mio EUR (v tem letu načrtujemo dodatno povečanje sredstev OP RČV v tem ukrepu, kar bo možno s prerazporeditvami v letu 2010).

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)