Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo predlog novega Zakona o štipendiranju. Ključni namen zakona je, da so na enem mestu urejene oziroma evidentirane vse štipendije, ki se podeljujejo. S predlogom pa želijo odpraviti tudi določene pomanjkljivosti sedanjega zakona – tako z vidika izvajanja kot tudi vsebine.

Med ključne novosti spadajo štipendije za deficitarnost. Predlog zakona na novo uvaja štipendije za deficitarnost, ki bodo namenjene dijakom in študentom. Prejemniki te štipendije bodo tudi dijaki, mlajši od 18 let (z uveljavitvijo ZUPJS 1. 1. 2012 so do državne štipendije upravičeni le polnoletni dijaki in študenti) . 

Z novim zakonom se bo nekoliko povečalo število prejemnikov štipendij in sicer predvsem na račun sofinanciranih kadrovskih štipendij in štipendij za deficitarne poklice.

Z dnem predstavitve se je pričela 30 dnevna javna razprava in v tem času bo MIZKŠ predlog zakona tudi dodatno usklajevalo z relevantnimi deležniki štipendiranja v Republiki Sloveniji. Komentarje in pripombe zbirajo do vključno 22. februarja 2013 na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si.

Predlog Zakona o štipendiranju

Vir: MDDSZ, 21. 1. 2013

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)