Pristojni minister, dr. Jernej Pikalo, je 13. novembra 2013 posredoval izčrpen odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca Državnega zbora Sama Bevka o umestitvi programa šaha v vzgojno-izobraževalni sistem in o vpisu javnega interesa za razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom v Nacionalni program športa.

V uvodu minister ugotavlja, da raven sprejetega dokumenta Evropskega parlamenta št. 50/2011 o »uvedbi programa ‘šah v šolah’ v izobraževalne sisteme v Evropski uniji« države članice zavezuje k sprožanju mehanizmov za načrtovanje in implementacijo določb na ravni držav članic. Nadaljuje s štirimi sklopi potrebnih nadaljnjih skupnih aktivnosti, ki jih v ta namen predlaga ministrstvo in z navedbo pristojne institucije, ki bo prihodnje leto opravljala konkretne naloge v zvezi s tem. V kontekstu in z namero razvoja modela sistemskega umeščanja šaha v slovenski vzgojno-izobraževalni prostor bo ministrstvo tudi predlagalo sestanek s strokovnimi službami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za razvoj izobraževanja in predstavniki Šahovske zveze Slovenije.

Ker pristojne strokovne službe šahovskega področja še ne pokrivajo, je v ministrovem odgovoru tudi nekaj nejasnosti, na katere poskuša odgovarjati dokument, pripravljen s strani Strokovne skupine za izbirni predmet šah, ki deluje pri Šahovski zvezi Slovenije – v enaki sestavi kot področje šah nedavno končanega projekta E-šolstvo.

Vir: SIO, 18. 12. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)