Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli, ki določa podrobnejše pogoje za izvajanje diferenciacije, postopek pri odločanju o izvajanju oblike diferenciacije na šoli, postopek pri odločanju učenca za raven zahtevnosti in načine oblikovanja učnih skupin za izvedbo diferenciacije v osnovni šoli.

Predlagatelj med razlogi za sprejem novega pravilnika navaja, da Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/11 in se začne uporabljati 1. septembra 2012, drugače opredeljuje oblike diferenciacije v 8. in 9. razredu, pogoje za izvajanje diferenciacije in postopek pri odločanju o izvajanju oblike diferenciacije na šoli.

Po novem naj bi se pouk pri vseh urah slovenščine in italijanščine v šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma madžarščine kot prvem jeziku v dvojezičnih osnovnih šolah ter matematike in tujega jezika, izvajalo v manjših skupinah. Predlog pravilnika določa, da se skupine lahko oblikujejo kot homogene ali heterogene. Med šolskim letom pa šola lahko glede na posamezne učne vsebine oblikuje učne skupine tudi kot kombinacijo homogenih in heterogenih skupin. Kot možna oblika diferenciacije v 8. in 9. razredu je črtana možnost hkratnega poučevanja dveh učiteljev.

Spremenjeni zakon odločitev o izvajanju oblik diferenciacije prenaša v pristojnost učiteljskega zbora kot strokovnega organa šole. Do sedaj je o obliki diferenciacije odločal svet šole kot upravni organ, z novo rešitvijo pa se poudarja strokovnost odločitve in povečuje avtonomija stroke.

Rok za posredovanje morebitnih pripomb je 15. 2. 2012.

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)