Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pripravilo predlog Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva na podlagi prvega odstavka  84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), ki določa, da minister, pristojen za srednje šolstvo, določi metodologijo za določanje obsega sredstev  na udeleženca izobraževanja.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradni list RS, št.  36/08, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI-G), ki je začel veljati  26. aprila 2008, je poleg dopolnitve 84. člena,  v 43. členu določeno, da ministrstvo postopoma uvaja v srednje šole in dijaške domove projekt novega načina financiranja na podlagi metodologije za določanje obsega sredstev na udeleženca izobraževanja tako, da se v celoti preide na to metodologijo do konca leta 2012.

Rok za oddajo komentarja je 30. november 2012.

Vir: e-demokracija, 15. 11. 2012

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)