Na spletišču ARRS je z dne 27. 1. 2016 objavljeno sporočilo za javnost o Predlogu Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki ga je ARRS konec novembra 2015, po sprejemu na Znanstvenem svetu in Upravnem odboru, posredovala na pristojno ministrstvo. Zaradi obsega sprememb in boljšega strukturiranja je bil oblikovan novi pravilnik in ne novela obstoječega.

Izhodišča za pripravo pravilnika je pripravila Usmerjevalna skupina ARRS v širokem javnem dialogu z deležniki. Priprava predloga pravilnika
je potekala z vidnim prispevkom Znanstvenega sveta agencije, ki je njen najvišji strokovni organ (v sestavi z mandatom do konca junija 2015 in v novi sestavi od septembra 2015), nato je soglasje za medresorsko usklajevanje podal tudi Upravni odbor agencije.

Predlog pravilnika smiselno sledi načelom Manifesta iz Leidna in omejuje neposredno uporabo kvantitativnih kriterijev na vstopne kriterije za sodelovanje na razpisih za raziskovalne programe, raziskovalne projekte in mlade raziskovalce in določanje pogojev za sestavo programskih skupin. Kvantitativni kriteriji kot mehanizem izbora ostajajo le pri, po obsegu sredstev, manjših razpisih, kjer bi vzpostavitev evalvacijskih skupin predstavljala nesorazmeren strošek glede na obseg razpisanih sredstev. Kvantitativni kriteriji se bodo v informacijskem sistemu SICRIS prikazovali brez seštevanja, citati pa bodo vedno prikazani tudi v obliki čistih citatov brez normalizacije.

 

 

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)