MIZŠ je 15. julija v javno obravnavo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti predložilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Pripombe in predloge na zakonski osnutek je mogoče posredovati do vključno 31. avgusta 2016.

Poglavitni namen in cilj predlaganega zakonskega osnutka je popolni prenos Direktive 2014/61/EU o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti v nacionalno zakonodajo. Njen cilj je olajšati in pospešiti postavitev visoko hitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij z zmanjšanjem stroškov le-te. To vključuje ukrepe, kot so skupna in ponovna uporaba obstoječe fizične infrastrukture (velja ne le za komunikacijska omrežja, temveč tudi za druge vrste gospodarske javne infrastrukture), kar naj bi ustvarilo pogoje za bolj stroškovno učinkovito postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij. Pri tem so zlasti pomembne sinergije med sektorji. Znižanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti izgradnje visokohitrostnih elektronskih komunikacij je bistvenega pomena za razširjenost uporabe visokohitrostnega interneta, katerega digitalna infrastruktura podpira dejansko vse sektorje sodobnega in inovativnega gospodarstva. Določene napredne rešitve iz vsebinskega področja omenjene direktive so bile sicer predhodno (še kot nacionalne rešitve) že vpeljane v nacionalno zakonodajo, predvsem v veljavni Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Navedena direktiva minimalne harmonizacije sicer nudi državam članice dokaj široke možnosti prenosa oziroma dopušča precejšnjo mero fleksibilnosti, kljub temu pa je za njen popolni prenos potrebna sprememba zakonodaje, in sicer novela veljavnega ZEKom-1 (torej ZEKom-1C).

S predlaganim zakonskim osnutkom skušamo v okviru danih možnost hkrati še izboljšati veljavno ureditev iz ZEKom-1 tudi v nekaterih drugih vsebinah ob upoštevanju izkušenj, pogledov in stanj v praksi, ki smo jih zaznali oziroma bili nanje opozorjeni v okviru javnega poziva strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev predlogov v zvezi z pripravo te novele, ter preko komunikacije z nekaterimi drugimi resorji in organi.

Vir: MIZŠ, 18. 7. 2016

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)