Vlada Republike Slovenije je določila predlog Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ZRRIS 2030) in jo bo poslala v Državni zbor Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje.

Gre za ključni strateški dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij, ki bo osnova za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega, gospodarskega in trajnostnega razvoja ter družbenimi izzivi.

ZRISS 2030 je usklajen s Strategijo razvoja Slovenije 2030, komplementarno pa se povezuje tudi z drugimi področnimi strateškimi dokumenti na nacionalni ravni (npr. Slovensko industrijsko strategijo, Slovensko strategijo pametne specializacije, Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, Digitalno Slovenijo ter Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v RS do leta 2025). Temelji na izhodiščih in usmeritvah, ki jih je januarja letos sprejel Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in naslavlja ključne družbene izzive, izzive na mednarodni in na državni ravni ter na organizacijski ravni.

Vir in več informacij: MIZŠ, 17. 12. 2021

(Skupno 68 obiskov, 1 današnjih obiskov)