Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Ministrstva za kulturo objavljen Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije. Rok za oddajo komentarjev: 03. 03. 2014.

Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o samozaposlenih v kulturi (pdf) prinaša:

 1. Spremembe, ki izhajajo iz zadnje novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in jih mora Vlada Republike Slovenije uskladiti z zakonom najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona:
  – Prihodki samozaposlenih iz naslova kulturnih žepnin se bodo odštevali od prihodkov za dohodninski cenzus, na podlagi katerih se vsako leto presoja upravičenost do izplačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna.
  – Rezidentstvo v Republiki Sloveniji za davčne namene je dodaten pogoj za upravičenost do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna.
  – Pravica do plačila prispevkov preneha po samem zakonu, ko samozaposleni izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
  – Drugačni so pogoji za trajno pridobitev pravice do plačila prispevkov za starejše samozaposlene (samozaposlenemu, ki doseže starost najmanj 50 let in zaprosi za pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna, se pravica prizna vse do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, če mu je bila predhodno že priznana pravica v skupnem trajanju 20 let. V to obdobje se všteva tudi čas zaposlitve v javnem zavodu s področja kulture).
 2. Na seznam specializiranih poklicev v kulturi je na novo uveden poklic kantavtor in določeni kriteriji za pridobitev pravice do plačila prispevkov. Dopolnjen je kriterij za dodelitev pravice do plačila prispevkov pri specializiranih poklicih pesnik in pisatelj (natančneje se definira prva izdaja v slovenskem jeziku).
 3. Način ugotavljanja dohodninskega cenzusa se spremeni tako, da se le-ta določi na podlagi triletnega povprečja plače v javnem sektorju, določene za 35. plačni razred in ne le na podlagi povprečja v preteklem letu.

Zainteresirana javnost lahko svoje odzive in predloge posreduje do 20. marca 2014 (podaljšani rok) na naslov: gp.mk(at)gov.si.

Vir: MK, 20. 2. 2014

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)