Vlada RS je na seji 30. julija 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS. Spremembe in dopolnitve so posledica praktičnih izkušenj pri izvajanju sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), in sicer na podlagi stalnega spremljanja certifikatnega sistema, za kar skrbi Center RS za poklicno izobraževanje, ter kot priporočila in rešitve, ki izhajajo iz mednarodnega projekta OECD – Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, pri katerem je sodelovala tudi Slovenija. Celoten sistem je ciljno usmerjen k temu, da bi neformalno in priložnostno pridobljeno znanje, spretnosti in usposobljenost pridobili ustrezno socialno, delovno in finančno ovrednotenje, da postanejo dosežki vidni in dokazljivi z javno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

Temeljni cilji predloga sprememb in dopolnitev Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah so: izboljšanje preglednosti, zanesljivosti in kakovosti delovanja informacijskega sistema, ki zagotavlja informacije o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, poklicnih standardih, poklicnem in strokovnem izobraževanju, izvajalcih postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, komisijah za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, predpisih ter kvalifikacijskih strukturah, zagotavljanje zanesljivosti in kakovosti preverjanja in potrjevanja znanja ter zagotovitev kakovostnega in zanesljivega svetovanja kandidatom za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

S spremembami in dopolnitvami bo urejeno enotno vodenje evidenc o izdanih certifikatih, kar je pomembno z vidika zbiranja podatkov za analiziranje, spremembe in dopolnitve odpravljajo tudi praktične težave in administrativne ovire, povezane s sprejetjem in objavo poklicnih standardov in katalogov, ter določajo enak postopek preverjanja in potrjevanja NPK za osipnike iz šolskega sistema.

Predlog zakona določa tudi nekatere nove naloge Centra RS za poklicno izobraževanje, na primer spremljanje dela svetovalcev za sestavo zbirne mape ter vzdrževanje in razvoj nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Predlog zakona določa tudi, da mora Državni izpitni center pri spremljanju dela komisij organizirati svoje delo tako, da bo vsaj enkrat letno prisoten pri preverjanju in potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri posameznem izvajalcu.

Dobri učinki spremenjenega in dopolnjenega Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah se bodo kazali na več področjih. Zakon bo za celotno državo prinesel izboljšano preglednost poklicnih kvalifikacij ter posledično izboljšane možnosti za zaposlitev ter zmanjšanje socialne izključenosti.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (prva obravnava – EPA 527-V) je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora RS št. 104 (6. 8. 2009), v PDF formatu pa je neposredno dostopen tule

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)