Vlada RS je na seji 30. julija 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po skrajšanem postopku.

Gre za spremembo in dopolnitev členov ZPKEU v skladu z Direktivo o poklicnih kvalifikacijah 2005/36/ES in Direktivo o storitvah na notranjem trgu 2006/123/ES. Cilj sprememb je olajšati in racionalizirati vodenje upravnih postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij, vzpostavitev informacijskega sistema in uvedba  elektronskih evidenc za poročanje in posredovanje statističnih podatkov.

Za racionalizacijo upravnih postopkov je vključena možnost prenosa vodenja postopkov in drugih obveznosti s pristojnih ministrstev na druge pristojne organe, podaljšan je rok za izdajo odločb in rok za izdajo mnenja zbornic ali drugih pristojnih organov, pri čemer so navedeni roki instrukcijske narave in sprememba ne pomeni, da bodo organi postopali počasneje, temveč da bodo odločitve organov sprejete v navedenih instrukcijskih rokih. Vsak organ si bo moral še vedno prizadevati za odločanje v ustreznih rokih, seveda od predpogoju, da je popolno ugotovil vse dejanske in pravne okoliščine za odločanje.

V skladu z Direktivo o storitvah na notranjem trgu 2006/123/ES je bilo treba spremeniti in dopolniti določila, ki se na primer nanašajo na možnost elektronske prijave ponudnika storitev preko enotne kontaktne točke, potrebna je bila tudi ustrezna zakonska podlaga za uporabo elektronske aplikacije za izmenjavo informacij. Ustrezno pravno podlago je bilo treba zagotoviti tudi za uporabo aplikacije Register reguliranih poklicev oziroma dejavnosti, v katero bodo pristojna ministrstva oziroma organi vnašali podatke o vlogah, izdanih potrdilih in odločbah. Na podlagi razpoložljivih podatkov bo lahko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravljalo poročila ob upoštevanju zagotavljanja varnosti osebnih podatkov skladno z zakonodajo, ki ureja to področje.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje regularnih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (skrajšani postopek – EPA 530-V) je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora RS št. 103 (6. 8. 2009) – v PDF formatu pa je neposredno dostopen tule

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)