Na spletni strani e-uprava je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija, ki jo je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10) je Vlada RS sprejela z namenom urediti sofinanciranje doktorskega študija na slovenskih univerzah. V študijskem letu 2009/10 so doktorske študijske programe 3. stopnje izvajali trije samostojni visokošolski zavodi, ki so imeli vpisanih 163 študentov doktorskega študija.  

V študijskem letu 2011/2012 izvaja doktorske študijske programe osem samostojnih visokošolskih zavodov, ki imajo skupaj vpisanih 409 študentov – to je 10 % doktorskih študentov v Sloveniji. Pričakuje se, da bodo doktorski študij v študijskem letu 2012/2013 na novo izvajali še trije samostojni visokošolski zavodi.

S tem predlogom sprememb in dopolnitev uredbe se širi sofinanciranje doktorskega študija tudi na javnoveljavne doktorske študijske programe, ki jih izvajajo samostojni visokošolski zavodi. Da bo zagotovljena primerljiva obravnava kandidatov za sofinanciranje, ki študirajo na samostojnih visokošolskih zavodih, s tistimi, ki študirajo na univerzah, bodo postopki za izbiro sofinanciranih študentov na visokošolskih zavodih potekali na enak način. Merila za izbor morajo visokošolski zavodi pred objavo razpisa uskladiti z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.

Zainteresirano javnost pozivajo, da poda svoje pripombe in predloge do vključno 12. julija 2012.

Vir: e-uprava, 10. 7. 2012

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)