V slovenski jezikovni skupnosti obstaja že od 90. let naprej potreba po jezikovnem priročniku, ki bi odražal sodobno stanje jezika tako glede upoštevanja jezikovnih sprememb kot sodobnih leksikografskih metod pri njegovi izdelavi. Predlog je eden od možnih odgovorov na to potrebo. V njem je podana celostna informacija o jedrnem delu slovenskega besedišča na način, ki se umešča v aktualne slovarske trende v evropskem prostoru:

  • približno 100.000 besed bo opisanih na novo – z vidika današnjega razumevanja sveta
  • aktualne pomenske in jezikovne spremembe bodo zaznavane sproti in vključene v slovar
  • slovar bo nastajal v živo v različnih leksikografskih fazah, osnovna informacija bo na voljo že ob začetku izdelave
  • slovar bodo izdelovali jezikoslovci in usposobljeni leksikografi, hkrati pa bo v delo vključena tudi zainteresirana jezikovna javnost
  • informacije o jezikovnih zadregah bodo celovite in dostopne na enem mestu; do njih bo mogoče dostopati hitro in učinkovito, tudi če ne boste vedeli, ali je vaš problem pravopisne, slovarske ali slovnične narave
  • slovar je v celoti zasnovan za spletni medij, posamezne dele pa bo mogoče kadarkoli natisniti
  • celoten projekt bo zaključen v petih letih.

Slovar je v celoti namenjen vam – uporabnikom. Zato bodo veseli, če si boste predlog prebrali ali si ogledali predstavitev in svoje mnenje delili na forumu.

Vir: Predlog Slovarja sodobnega slovenskega jezika, maj 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)