Vlada je na seji 22. decembra sprejela besedilo predloga Zakona o športu in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS. Za državljane zakon prinaša brezplačne športne programe. Za športnike prepoved zaračunavanja nadomestila za prestop, možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi, možnost opravljanja zasebnega dela ter uvajanje varuha športnikovih pravic. Za športna društva pa zakon prinaša vključenost v pripravo letnega programa športa na lokalni ravni, hitrejše razdeljevanje javnih sredstev med prejemnike in posebne pravice za izvajalce letnega programa športa.


Zakon prinaša prenovljen sistem strokovnega usposabljanja, omogoča prost prestop športnic in športnikov, uvaja podlago za dvojno kariero športnikov, ureja varovanje pravic športnikov, prinaša poenotenje nacionalnih barv za državne reprezentance ter poenotenje sistema razdeljevanja javnih sredstev za šport, daje pa tudi večja pooblastila inšpekciji v športu. Uvaja tudi varuha športnikovih pravic, ki bo obravnaval pritožbe, pripombe, predloge in pobude deležnikov v športu. Imenovala ga bo vlada, delo pa bo opravljal nepoklicno.

Vir: MIZŠ, 22. 12. 2016

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)