Ključna vsebinska sprememba zakona se nanaša na spremembo sestave sveta javne agencije, ki je sedaj usklajena s poslanstvi in cilji javne agencije. Ker je javna agencija ustanovljena z namenom, da sistematično skrbi za razvoj celotnega področja knjige, je zastopanost vseh členov verige knjige ključna za celovite politike na tem področju. Ustanovitelj v svet neposredno imenuje tri člane, od tega enega izmed strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti in enega izmed strokovnjakov s področja razvijanja bralne kulture. Po enega člana imenuje ustanovitelj na predlog reprezentativnega društva pisateljev, enega na predlog reprezentativnega društva prevajalcev, enega na predlog založnikov in enega na predlog knjigotržcev. Predstavnika založnikov in predstavnika  knjigotržcev predlaga minister, pristojen za kulturo, po izvedenem javnem pozivu, ki ga izvede Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije.

Ključni cilj predlaganih sprememb pa je zagotovitev stabilnega institucionalnega okolja za financiranje dejavnosti znanstvene in poljudnoznanstvene publicistike. Postopki financiranja znanstvene publicistike se izvzamejo iz obsega del Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ter prenesejo nazaj na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Znanstvena publicistika je ena od faz v raziskovalnem delu in jo je kot takšno smiselno načrtovati znotraj raziskovalnih aktivnosti. V okviru racionalizacije sistema pa je cilj tudi nadaljnje trajno in nemoteno zagotavljanje pogojev za vrhunsko ustvarjalnost na področju leposlovja in humanistike ter dostopnosti do slovenske knjige.

Vlada Republike Slovenije bo predlog zakona poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku.

Vir: MK, 30. 5. 2013

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)