Na straneh Vlade RS “Vladna gradiva v obravnavi” je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.

Spremembe in dopolnitve so nastale kot posledica praktičnih izkušenj pri izvajanju sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer na podlagi stalnega spremljanja certifikatnega sistema, za kar skrbi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, ter kot priporočila in rešitve, ki izhajajo iz mednarodnega projekta OECD “Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja”, pri katerem je sodelovala tudi Slovenija. Celoten sistem je ciljno usmerjen k temu, da bi neformalno in priložnostno pridobljeno znanje, spretnosti in usposobljenost pridobili ustrezno socialno, delovno in finančno ovrednotenje, da postanejo dosežki vidni in dokazljivi z javno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

S spremembami in dopolnitvami bodo uredili enotno vodenje evidenc o izdanih certifikatih, kar je pomembno z vidika zbiranja podatkov za analiziranje, na kar je opozarjal tudi Statistični urad Republike Slovenije. Spremembe in dopolnitve odpravljajo tudi praktične težave, kot so npr. v praksi nedosegljivi roki odločanja o pritožbah, pri čemer predlagajo spremembo s treh na osem dni in odpravljajo administrativno oviro, povezano s sprejetjem in objavo poklicnih standardov in katalogov ter določajo enak postopek preverjanja in potrjevanja NPK za osipnike iz šolskega sistema.

Določajo nekatere nove naloge Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, kot je npr. spremljanje dela svetovalcev za sestavo zbirne mape, vzdrževanje in razvoj Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije in druge. Spremembe in dopolnitve določajo tudi, da mora Državni izpitni center pri spremljanju dela komisij organizirati svoje delo tako, da bo vsaj enkrat letno prisoten pri preverjanju in potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri posameznem izvajalcu.

 

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)