Vlada RS je na dopisni seji v začetku decembra določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sklenila, da predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejme po nujnem postopku, da bi se izognili težko popravljivim posledicam, ki bi nastale v primeru, da ne bi prišlo do splošne uskladitve osnovnih plač.

S predlagano spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se predlaga uskladitev plačne lestvice iz Priloge 1 ZSPJS v višini 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010-december 2011).

Vir: Vlada RS, 7. 12. 2010

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)