Poglaviten namen predloga zakona jev ponovni določitvi višine RTV prispevka v Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, to je v njegovem 32. členu, kot je že bilo določeno v preteklosti. Sedanja višina RTV prispevka je namreč določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 oziroma v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ki se začne uporabljati 1. januarja 2014), kar je z vidika sistemske ureditve RTV Slovenije neustrezna rešitev. Ker se zakoni o izvrševanju proračunov sprejemajo le za obdobje dveh let in po postopku, ki ne zagotavlja sodelovanja javnosti in usklajevanja med ključnimi deležniki in naslovniki predpisa, pa veljavna ureditev tudi ni optimalna z vidika zagotovitve finančne neodvisnosti Radiotelevizije Slovenija. Ta pa je nujni predpogoj za zagotovitev institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti Radiotelevizije Slovenija. Prestali del sprememb predloga zakona se nanaša na manjše popravke, ki so izključno nomotehnične oziroma redakcijske narave, vendar nujno potrebni zaradi zagotovitve popolne jasnosti in določnosti predpisa. Konkretno, gre za odpravo notranjih nekonsistentnosti in nomotehničnih pomanjkljivosti v 16. členu in uskladitev posameznih izrazov iz 32. člena zakona  z zakonodajo s področja šolstva in socialnega varstva. Predlog zakona prinaša le najnujnejše popravke veljavnega Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Ministrstvo za kulturo pa ima namen izvesti tudi celovito prenovo tega področja s sprejetjem novega Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki bo predvidoma pripravljen v prihodnjem letu, kot izhaja iz predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017.

Vlada Republike Slovenije bo predlog sprememb zakona poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku. saj gre za manj zahtevne spremembe zakona.

Vir: MK, 28. 11. 2013

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)