Na spletni strani E-demokracija je objavljen Predlog Zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, v katerem je predviden zamik začetka uporabe ZUOPP-1 s 1. septembra 2013 na 1. september 2014.

Predlagatelji navajajo, da so cilji predlagane spremembe zakona neposredno povezani z učinkovitim izvajanjem ZUOPP-1, predvsem pa z določbo 20. člena tega zakona, ki določa zavode, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka istega člena. Poleg tega je za nemoteno izvajanje zakona treba izvršiti naslednje spremembe in dopolnitve določenih programov in organizacijske prilagoditve za izvedbo pouka, kot so:

  • določba 1. člena, ki se nanaša na možnost podaljšanja izobraževanja oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju do 21. leta zahteva posege v mrežo šol in spremembo Posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
  • dopolnitev definicije otrok s posebnimi potrebami s skupino otrok z avtističnimi motnjami zahteva predhodno odločitev o načinu njihovega izobraževanja in morebitno pripravo novega prilagojenega izobraževalnega programa oziroma dopolnitev obstoječih,
  • dodatna strokovna pomoč je v zakonu drugače opredeljena, kot tudi način njenega izvajanja, kar zahteva posege v organizacijo pouka in zagotavljanje izvajalcev navedene oblike pomoči.

Rok za oddajo komentarjev je 6.6.2013.

Vir: E-demokracija, 27. 5. 2013

(Skupno 57 obiskov, 1 današnjih obiskov)