Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo predlog Zakona o visokem šolstvu, ki sledi na eni strani izpolnitvi odločbe Ustavnega sodišča RS in s tem povezanim financiranjem visokega šolstva, določitvijo javne službe in njenimi kriteriji ter na drugi strani povečanju kakovosti v visokem šolstvu, ki se nanaša na prehod na institucionalno (in prvo programsko) akreditacijo, na večjo mobilnost študentov in učiteljev in ureditev transnacionalnega izobraževanja zaradi opozorila Evropske Komisije.

Poglavitne rešitve predloga zakona na področju povečanja kakovosti visokošolskega izobraževanja, povezane z delovanjem NAKVIS so: definicije posameznih pojmov (dislocirana enota, kraj izvajanja, sedež, lokacija, eVš), prehod na institucionalno evalvacijo in samo prvo akreditacijo novih študijskih programov, skrajšanje obdobja veljavnosti akreditacije s 7 let na 5 let, spremenjeni pogoji pri ustanavljanju novih univerz, fakultet in visokošolskih zavodov, pritožbena komisija pri agenciji ipd.

Poglavitne rešitve predloga zakona, povezane z financiranjem, pa so namenjene stabilnosti financiranja visokega šolstva in se nanašajo na temeljni, enotni, znanstveno-raziskovalni in dopolnilni steber financiranja, na razvojne naloge, na pogodbeno dogovorjeno in usmerjano delovanje visokošolskih zavodov glede na doseganje – za njih specifičnih – posebnih nalog oz. ciljev in na enotno doseganje ciljev vseh zavodov v okviru enotnega visokošolskega prostora. Predvideva se financiranje za obdobje treh let, kjer se v vsakem letu preverja izpolnjevanje pogodbe o izvajanju in financiranju visokošolske dejavnosti.

Zainteresirano javnost MIZŠ poziva, da poda svoje morebitne pripombe in predloge glede predloga zakona najkasneje do vključno 29. 11. 2013.

Vir: MIZŠ, 30. 10. 2013

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)