V soboto, 12. marca 2011, se je izvajal predmaturitetni preizkus splošne in poklicne mature za kandidate v srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih.

Splošna matura

Dijaki so opravljali enoten predmaturitetni preizkus iz enega predmeta skupnega dela splošne mature, ki ga vsako šolsko leto posebej določi Državna komisija za splošno maturo. Tako je v soboto, 12. marca, na 87 gimnazijah in šolah z gimnazijskim programom potekal obvezni del predmaturitetnega preizkusa iz slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine). Predmaturitetni preizkus je ta dan opravljalo 10.510 četrtošolcev.

Preizkus pri predmetu slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) so dijaki opravljali v skladu z maturitetnimi pravili, na enak način kot v spomladanskem oziroma jesenskem roku splošne mature 2011.

Predmaturitetne preizkuse iz ostalih maturitetnih predmetov bo organizirala vsaka šola posebej, glede na razpoložljiv čas in svoje možnosti, predvidoma do konca meseca marca.

Poklicna matura

Na 135 šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih je v soboto, 12. marca, 9.895 kandidatov zaključnih letnikov opravljalo predmaturitetni preizkus iz 3. predmeta poklicne mature (matematike ali tujega jezika ali drugega jezika na narodno mešanem območju).

Predmaturitetni preizkus so kandidati opravljali v skladu z maturitetnimi predpisi, na enak način kot na rednih rokih poklicne mature 2011. S tem bodo kandidati, učitelji, ocenjevalci in člani šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo seznanjeni z vsebino in postopki izvedbe pisnega dela poklicne mature. Predmaturitetni preizkus za poklicno maturo je namenjen tudi udeležencem izobraževanja odraslih.

Izdelke pisnega izpita pri splošni in poklicni maturi bodo točkovali učitelji teh predmetov na šoli, v skladu z navodili za ocenjevanje. Učitelji bodo kandidate seznanili z navodili za ocenjevanje in z rezultati točkovanja.

Zadnji dan za prijavo kandidatov na spomladanski rok splošne in poklicne mature je 31. marec – na šoli. Spomladanski rok splošne mature se začne 7. maja s pisanjem šolskega eseja pri slovenščini, italijanščini ali madžarščini in se nadaljuje 30. maja s pisnim izpitom iz angleščine. Istega dne, torej v ponedeljek, 30. maja, se s pisanjem izpita iz angleščine prične tudi spomladanski rok poklicne mature.

Vir: RIC, 11. 3. 2011

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)