Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v petek, 13. decembra 2013, ob zaključevanju programskega obdobja organiziralo zaključni dogodek Evropskega socialnega sklada 2007–2013, na katerem so predstavili dozdajšnje dosežke izvajanja programov in projektov ter se osredotočili na izzive in poti za izboljšanje izvajanja v prihodnje.

MDDSZ je bilo pri črpanju sredstev najuspešnejše ministrstvo in je tako v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciralo več kot 170 programov in projektov, več kot 140.000 oseb pa je že bilo vključenih v zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje ali štipendiranje.

Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje Damjana Košir je v svojem nagovoru poudarila, da tudi številne analize in vrednotenja, ki jih je MDDSZ izvedlo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Andragoškim centrom Slovenije, Ekonomskim institutom ter neodvisnimi zunanjimi izvajalci evalvacij in revizije s strani Evropskega računskega sodišča, Evropske komisije, Računskega sodišča RS ter Urada RS za nadzor proračuna kažejo na ustreznost aktivnosti MDDSZ, saj so prispevale k ohranitvi delovnih mest in boljši usposobljenosti oseb, tako zaposlenih kot brezposelnih ter k novemu zaposlovanju brezposelnih.

Vir in več informacij: ACS, 17. 12. 2013 in MDDSZ, 13. 12. 2013

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)