V sredo, 7. aprila 2010 je v veliki dvorani Ministrstva za šolstvo in šport potekala  predstavitev ESS projektov s področja kulturne vzgoje in bralne pismenosti. Projekti so sofinancirani iz sredstev Evropskih strukturnih skladov (ESS) in Ministrstva za šolstvo in šport.

* Kulturna vzgoja in bralna pismenost, MŠŠ (Nada Požar Matijašič) (ppt)

* Sklop 1: Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti:

1. Kulturno žlahtnjenje otrok – Darja Štirn, Vrtec Vodmat (ppt);
2. Kulturstik – Katarina Slukan, OŠ Sava Kladnika Sevnica (ppt);
3. Kulturni anticiklon – Mojca Dimec Bogdanovski, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (ppt).

* Sklop 2: Razvoj bralne pismenosti: modeli za razvijanje in izboljšanje ravni bralne pismenosti za otroke in mladostnike:

1. Berem in ustvarjam: se učim – mag. Marija Lubšina Novak in Nevenka Sreš, OŠ Brežice (pptx).

* Sklop 3: Razvoj bralne pismenosti: analiza stanja obstoječih modelov, programov in diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov in diagnostičnih instrumentov na področju bralne pismenosti:

1. Razvoj bralne pismenosti: diagnostični pripomočki za ocenjevanje bralne pismenosti in oblikovanje modela bralne pismenosti – Dušica Boben, Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., Ljubljana (ppt).

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)