Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izdelal slikovno gradivo Slika jezika za poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika v okviru projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011, Sklop slovenščina kot drugi jezik.

Na Ministrstvu za šolstvo in šport so šole, ki vključujejo učence priseljence, povabili na predstavitev in podelitev tega didaktičnega gradiva za poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika. Predstavitvi je sledila delavnica s praktičnimi primeri uporabe gradiva.

Slikovno gradivo je didaktični pripomoček v obliki kartic, ki omogoča učenje besedišča in jezikovnih vzorcev pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika. Obsega 1882 besednih in slikovnih kartic, ki so razporejene v 14 tematskih sklopov: barve in lastnosti, črke in številke, družina, glagoli, hrana, mesto in promet, narava, oblačila, poklici, prosti čas, stanovanje, šola, telo in zdravje, živali in njihova bivališča, tem pa so dodani še 4 sklopi, ki ponazarjajo izbrane slovnične vsebine: dovršni in nedovršni glagoli, predlogi, primerjanje, spreganje. Posamezen sklop zajema poimenovanja osnovnih pojmov izbranega tematskega področja. Slikovne kartice in dejavnosti z njimi so bile testirane na pilotnih tečajih slovenščine za otroke in starše migrante, ki prav tako potekajo v okviru omenjenega projekta.

Projekt Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011 sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vir: MŠŠ, 10. 9. 2010

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)