Pedagoški inštitut vabi na predstavitev znanstvene monografije z naslovom

KARIERNI TER OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ MLADIH: POGLEDI, PRISTOPI, IZZIVI,

ki bo potekala v ponedeljek, 18. maja 2015, ob 13:00, v Trubarjevi hiši literature

(Stritarjeva 7, 1000 Ljubljana).

V znanstveni monografiji z naslovom Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: pogledi, pristopi, izzivi so s poglobljenim vpogledom v obstoječe pristope vseživljenjske karierne orientacije na evropski in nacionalni ravni izpostavili nekatere pomembne razmisleke o konceptualnem razumevanju povezanosti osebnostnega, socialnega in kariernega razvoja mladih ter izpostavili pristope za nadgraditev obstoječih izobraževalnih praks za opolnomočenje mladih za njihovo uspešno zasebno in delovno življenje v sodobni družbi.

Dr. Urška Štremfel in mag. Miha Lovšin bosta znanstveno monografijo predstavila v pogovoru z avtorji posameznih poglavij:

–        dr. Polona Kelava: Od poklicne socializacije h kariernemu opolnomočenju;

–        dr. Mojca Štraus: Kako mladi v Sloveniji povezujejo šolsko učenje in delo z življenjem v odraslosti ter poklicem in kariero?;

–        dr. Alenka Gril: Aktivni pouk kot podpora osebnemu in socialnemu razvoju otrok in mladostnikov za opolnomočenje na karierni poti;

–        dr. Tina Vršnik Perše: Opolnomočenje učiteljev za karierno orientacijo otrok in mladostnikov;

–        dr. Tina Rutar Leban: Starši kot pomembni odrasli na karierni poti otrok.

Znanstvena monografija je nastala v okviru projekta Evropske komisije Opolnomočimo mlade na karierni poti, ki so ga v letih 2014 in 2015 izvajali na Pedagoškem inštitutu in v Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo ter ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Poleg tega Pedagoški inštitut sporočama, da je posodobljena spletna stran projekta CAREER z gradivi z zaključnega posveta, ki je potekal v Olimju 17. aprila 2015. Gradiva so dostopna na tej povezavi: http://career.pei.si/dogodki/zakljucna-konferenca/

 

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)