Vabljeni k ogledu zaključne konference Javnega razpisa Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9: Socialna vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine; prednostne naložbe 9.1.: Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti; specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Javni razpis Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam je bil objavljen leta 2016, zaključil pa se je v letu 2020. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje aktivnosti za vzpostavitev strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki so se povezali v nacionalno mrežo strokovnih institucij.

V zaključnih prispevkih se predstavlja vseh deset strokovnih centrov, ki so nastali tekom izvajanja projekta. Vsak strokovni center predstavlja povzetek zaključne evalvacije projekta ter predloge kadrovskih in materialnih potreb za potrebe izvajanja aktivnosti strokovnih centrov v bodoče.

Vir: MIZŠ, januar 2021

(Skupno 65 obiskov, 1 današnjih obiskov)