MIZŠ vabi visokošolske zavode na predstavitev osnutka Javnega razpisa za vključevanje uporabe IKT v visokošolskem pedagoškem procesu, ki bo v sredo, 19. 10. 2016 ob 13. uri v sejni sobi P23/24 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Namen javnega razpisa, sofinanciranega iz Evropskega socialnega sklada, je spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe.

Cilj javnega razpisa je razvoj inovativnih učnih okolij in uvajanje metod in pedagoških praks z vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja), ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc študentov (npr. IKT veščine). Spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces na vseh študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in diplomantov.

Na posvetu bo predstavljen osnutek javnega razpisa, z namenom še pred objavo uskladiti aktivnosti z dejanskimi potrebami potencialnih izvajalcev.

Vir: MIZŠ, oktober 2016

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)