Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je z državnim sekretarjem dr. Alešem Črničem in direktorjema direktoratov, kot je napovedal, po dveh mesecih svojega mandata, predstavil osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Minister je poudaril, da z Nacionalnim programom za kulturo slovenska kulturna politika dobiva kompas glede kulturnega razvoja – določeni so cilji, ukrepi na posameznih področjih kulture in opredeljeni kazalniki, ki nam sporočajo kakšno je stanje slovenske kulture danes in do kakšnega stanja želimo v naslednjem obdobju.

Nacionalni program za kulturo 2014-2017 obenem daje slovenski kulturi domovinsko pravico znotraj vladnih politik. Slednje počne izraziteje od svojih dveh predhodnikov in predvsem bistveno bolj odločno s prevzemanjem določenih pobud na vladni ravni (arhitektura, kreativne industrije, kulturne industrije), pri čemer brezkompromisno sledi trem temeljnim načelom kulturne politike: vrhunskost, raznovrstnost in dostopnost.

Cilji, ki so predlagani, so v grobem cilji na treh ravneh. Prva raven zadeva posamezna področja kulture in znotraj njih definiranje tistih ukrepov, ki znajo učinkovito odgovoriti na njihove ključne izzive; če smo pravilno definirali ključne težave področja, potem smo na dobri poti do cilja, ki bo te težave razreševal. Druga raven preči vsa področja kulture in prinaša pomembno dodano vrednost slehernemu od njih. Tretja raven so cilji, ki so izrazito strukturni in zadevajo bodisi reformo trga dela v kulturi ali spremembo normativnih okvirov.

Vizija Nacionalnega programa za kulturo je, da slovenska kultura potrebuje celovito prenovo, nobena korekcija sedanjega modela ne more biti več zadostna, kajti prvi model neizogibno vodi v usihanje ustvarjalnega naboja slovenske kulture kot celote, drugi ga poskuša ustvarjalnost spodbuditi na vse načine in ji dati ključno vlogo v kulturni politiki. …

Vir in več: MK, 7. 6. 2013

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)