V sredo, 19. junija 2019, je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport novinarska konferenca, na kateri smo skupaj s Pedagoškim inštitutom  predstavili rezultate Mednarodne raziskave poučevanja in učenja – TALIS 2018 (The OECD Teaching and Learning International Survey – TALIS 2018), ki se je osredotočala na učno okolje in delovne pogoje učiteljev na šolah. Po novinarski konferenci je sledila poglobljena predstavitev in razprava strokovnjakov o rezultatih omenjene raziskave.

Glavni cilj raziskave TALIS je zbrati in preučiti podatke, ki so povezani s poučevanjem učiteljev in njihovim nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem, ter podatke o pedagoških, vodstvenih in upravnih vprašanjih, ki so povezani z delom ravnatelja. Podatki so bili za TALIS 2018 zbrani z vprašalniki med učitelji in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, in sicer s štirih področij: učenje in poučevanje, značilnosti sodobnih učnih okolij, začetno izobraževanje in usposabljanje ter uvajanje v poklic ter priložnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Poleg Slovenije je v raziskavi sodelovalo še 47 držav oziroma posameznih šolskih sistemov, v Sloveniji pa je v raziskavi sodelovalo 136 osnovnih in 122 srednjih šol.

Rezultati raziskave kažejo, da so slovenski učitelji v povprečju bolj izkušeni kot učitelji v OECD, hkrati pa so slovenski učitelji starejši od povprečja v OECD, kar opozarja na problem staranja učiteljske populacije tudi v Sloveniji. Za nadomestitev tretjine učiteljev bo potrebno okrepiti pridobivanje novih učiteljev. Kot izziv bo pri tem treba nasloviti manjši delež mlajših učiteljev, ki jim je ta poklic prva izbira, v primerjavi s starejšimi učitelji.

Vir in več:

Napovednik: MIZŠ, junij 2019

(Skupno 88 obiskov, 1 današnjih obiskov)