Pedagoški inštitut vabi na predstavitev prvih rezultatov raziskave PISA 2009 (*.pdf), ki bo v torek, 7.12.2010 ob 11. uri v sejni sobi Pedagoškega inštituta, Gerbičeva 62, Ljubljana.

Kako slovenski 15-letniki berejo v primerjavi s sovrstniki iz drugih držav?
Kaj kot bralci vedo in kaj zmorejo?
Ali v besedilu najdejo potrebne informacije, jih interpretirajo in uporabijo, ali so dovolj kritični do njih glede na svoje razumevanje in izkušnje?
Ali berejo različne tipe besedil v različne namene in v različnih situacijah?

Na ta in podobna vprašanja tudi za področji matematike in naravoslovja poskuša odgovoriti mednarodna raziskava PISA (Programme for International Student Assessment), dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti 15-letnikov v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah. Raziskava od leta 2000 v triletnih ciklih preverja bralno, matematično in naravoslovno pismenost 15-letnikov ter zbira podatke o dejavnikih iz njihovega osebnega in šolskega okolja. Leta 2009, ko je bila raziskava osredotočena na branje, je v raziskavi sodelovalo 65 držav oz. približno 470 000 učenk in učencev, kar predstavlja reprezentativno skupino za 26 milijonov 15-letnikov sveta. V Sloveniji raziskavo izvaja Pedagoški inštitut skupaj s srednjimi šolami, gimnazijami in osnovnimi šolami.

Prispevke bodo pripravili:
dr. Mojca Štraus, Pedagoški inštitut, nacionalna koordinatorica raziskave PISA
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta
dr. Janez Justin, Pedagoški inštitut.

Vir: Pedagoški inštitut, 1. 12. 2010

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)