V sredo, 9. januarja, je državna sekretarka Mojca Škrinjar na novinarski konferenci predstavila predlog sprememb normativov in standardov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Uvodoma je poudarila, da državni proračun za leto 2013 in Zakon o izvajanju proračuna (ZUJF) ministrstvo zavezujeta, da v letu 2013 zmanjša stroške za izobraževanje za okoli 100 milijonov evrov. Ministrstvo je dolžno to spoštovati in šolam posredovati ustrezna sredstva, da lahko to naredijo, tudi zato, da bi zaščitili ravnatelje, ki morajo znotraj manjših razpoložljivih sredstev upravljati šole. Da bi ukrepi začeli veljati čim prej, zato da bi zmanjšanje sredstev lahko razdelili še na 11 oziroma 10 mesecev letošnjega leta, mora ministrstvo to narediti čim prej.

MIZKŠ je SVIZ poslal novo besedilo novele Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga želi posredovati vladi in nato  Državnemu zboru, da ga sprejme po nujnem postopku. S sindikati se namreč ministrstvo v okviru delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja že od junija lani pogovarja o ukrepih, ki bi omogočili racionalizacijo šolskega sistema. Vsi pogovori doslej so bili neuspešni. Jutri se bo delovna skupina znova sestala, da bi se dogovorili o besedilu novele ZOFVI. Ministrstvo je dovzetno za morebitne popravke, vendar ob predpostavki, da je finančni okvir določen v državnem proračunu. Na ministrstvu upamo, da bodo sindikati odgovorno pristopili k pogovorom ter da bomo skupaj oblikovali najboljšo rešitev za otroke, družine in zaposlene.

Pri pripravi so imeli pred očmi dvoje: prvič zagotoviti kakovostno šolo, normalno nadaljevanje šolskega leta, z enako oblikovanimi razredi in z istimi učitelji. In drugič, da se povečajo delovne obveznosti učiteljev, pri čemer MIZKŠ ne predvideva, da bi morali učitelji delati več, ampak bi se jim na ta način za nekaj odstotkov znižali osebni dohodki.V odprtem pismu, ki so ga posredovali javnosti sindikati, je govor o odpuščanju 1.744 zaposlenih v šolstvu. Novela ZOFVI, ki je bila poslana sindikatom, pa to številko zmanjšuje za tretjino. Presežki bi zadevali predvsem jutranje varstvo, ki postane del delovne obveznosti učiteljev, ter strokovne delavce in pomožne službe s prilagoditvijo normativov.

Državna sekretarka je poudarila, da pričakujejo odgovoren pristop sindikatov in da se moramo zavedati, da gre za začasne ukrepe, saj podatki o rodnosti kažejo, da se bodo generacije večale, zato bi bilo zgrešeno danes krčiti število zaposlenih. Novela, ki jo predlaga ministrstvo, se na najblažji možni način in z najbolj enakomerno razporejenimi ukrepi učinkovito spopada s krizo.

Vir: MIZKŠ, 9. 1. 2013

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)