Spletni portal SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik, namenjen razvijanju sporazumevalnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku, skupina sodelavcev redno posodablja in dopolnjuje z novimi učnimi listi in spletnimi povezavami ter se tako odziva na pomanjkanje učnega gradiva za specifične potrebe slovenske šole v Italiji. Nazadnje so v okviru projekta Nadgradnja in aktualizacija portala SMeJse pripravili zbirko interaktivnih učnih enot s skupnim naslovom Rastoča slovenščina. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, izvajal pa ga je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI). Zbirka združuje devet samostojnih učnih enot, ki so namenjene predšolskim otrokom, osnovnošolcem in dijakom prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šol. Gradivu so dodani slušni in video posnetki, naloge pa lahko učenci in dijaki rešujejo kar na spletu.

Na voljo je posnetek predstavitve zbirke samostojnih učnih enot RASTOČA SLOVENŠČINA, ki je potekala v petek, 3. decembra 2021, ob 17.30 na aplikaciji ZOOM.

Vir in več informacij: SLORI, december 2021

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)