Na seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja so predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) predstavili svoje pripombe, pomisleke in predloge k Nacionalnemu programu visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ). NPVŠ ima v trenutni obliki preveč nedefiniranih ali pomanjkljivo opredeljenih področij, vključno s finančnimi posledicami in zagotovljenimi sredstvi za implementacijo predlaganih ukrepov.

Nekaj pripomb: ŠOS se ne strinja z uvedbo institucionalne binarnosti, saj bi umetno razdelila naš visokošolski prostor. Sicer je res potrebno redefinirati naš visokošolski prostor, to pa mora temeljiti na kakovosti, ne pa na postavljanju umetnih ločnic med oblikami izobraževanja. Trenutno stanje prinaša možnosti zlorabe te binarnosti, vendar pa ŠOS meni, da za to obstajajo drugačni mehanizmi (kot npr.: preverjanje izvajanja ob reakreditaciji). Prav tako ni dovolj sredstev, ustrezne infrastrukture ali bazena kadrov za uresničitev tega ukrepa.

Vsekakor pa se ŠOS z določenimi ukrepi strinja in pozdravlja ukrepe, ki gredo v smeri večje povezanosti različnih institucij ter visokošolskih partnerjev. ŠOS je že podal predloge sprememb, ki so delno že upoštevani v trenutnem predlogu NPVŠ, in sicer:

  • povečan pomen pedagoškega dela v procesu habilitacij;
  • enotna študijska struktura: 3+2+3 (z izjemo EU reguliranih poklicev);
  • preoblikovanje izrednega študija, ki je sedaj prerasel v neupravičeno zaračunavanje šolnin;
  • variabilni del financiranja, pogojen s kakovostjo in uresničevanjem poslanstva visokošolskega zavoda;
  • ukrepi v smeri povečanja kakovosti ter
  • ukrepi v smeri internacionalizacije in povečanja mednarodne mobilnosti tako študentov kot zaposlenih.

Vir in preostale pripombe, ŠOS, 13. 10. 2010

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)