Vlada je 8. junija potrdila besedilo predloga novele zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih. Ta med drugim uvaja globo za posameznike, ki se predstavljajo z napačnim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom ali nazivom strokovne izobrazbe. V skladu s predlagano novelo se z globo 2000 evrov kaznuje pravna oseba, ki strokovne in znanstvene naslove ali naslove strokovne izobrazbe podeljuje v nasprotju z določbami zakona, s 100 evri pa njena odgovorna oseba. S 500 evri globe bo za prekršek kaznovan posameznik, ki bo uporabil strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil.

Z globo 40 evrov bo za prekršek kaznovan posameznik, ki bo v nasprotju z opozorilom ministrstva, pristojnega za izobraževanje, uporabil strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil skladno s tem zakonom, pa ima v tujini na akreditirani instituciji pridobljeno enako ali višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga uporablja.

Novela med drugim tudi določa, da za objavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov ne bo več odgovorno ministrstvo, pristojno za izobraževanje, temveč Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu.

Za namene izvajanja nadzora nad spoštovanjem slednje določbe bo ministrstvo, pristojno za izobraževanje, vzpostavilo in vodilo evidenco izdanih opozoril posameznikom. Ministrstvo bo pravne in fizične osebe preventivno opozarjalo na ugotovljene nepravilnosti. S tem predlagani zakon zasleduje cilj pravilne in zakonite uporabe slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe.

Vir: MIZŠ, 9. 6. 2017

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)