Nagrade so pod imenom Žagarjeve nagrade prvič podelili 26. oktobra 1957. Nagrada je bila namenjena najzaslužnejšim prosvetnim delavcem kot “izredno družbeno priznanje”. V posameznem letu se je podelilo od pet do enajst nagrad, kar je tudi z Zakonom o nagradah RS na področju šolstva najvišje možno število.

Za izbor kandidatov in podeljevanje nagrad je odgovoren devetčlanski Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, ki ga imenuje Vlada RS, na predlog ministra za šolstvo in ima štiriletni mandat. Odboru trenutno predseduje prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek.

Leta 2016 je odbor nagrade podelil na petih področjih, in sicer eno nagrado za predšolsko vzgojo v vrtcih, dve nagradi za osnovno šolo, eno nagrado za področje osnovnega glasbenega šolstva, pet nagrad za področje visokega šolstva in dve nagradi za področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Pet nagrad je podelil za življenjsko delo, šest pa za izjemne dosežke na področju šolstva.

Prejemniki nagrad RS na področju šolstva za 2016 so:

 • Helena FOJKAR ZUPANČIČ, nagrada za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva;
 • mag. Breda FORJANIČ, nagrada za življenjsko delo na področju vrtcev;
 • OŠ Bistrica ob Sotli, nagrada za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva;
 • Javni zavod Park Škocjanske jame, nagrada za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva;
 • dr. Slavko Gaber, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva;
 • dr. Rajko Šugman, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva;
 • dr. Sonja Pečjak, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva;
 • mag. Črtomir Frelih, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva;
 • dr. Darjo Felda, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva;
 • Olga Rupnik Krže, nagrada za življenjsko delo na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami;
 • Marko Strle, nagrada za izjemne dosežke na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Zbornik ob 50-letnici podeljevanja nagrad (.pdf)

Vir in več informacij o podelitvi in prejemnikih: MIZŠ, 4. 10. 2016

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)