Na spletni strani Instituta “JOŽEF STEFAN” je z dne 21. junija 2013 objavljena novica o prejemnikih priznanja Zaslužni znanstvenik IJS.

Prof. dr. Boris Žemva Prof. dr. Boris Žemva se je na Institutu »Jožef Stefan« zaposlil leta 1965, leta 1983 je postal vodja Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo in leta 1989 znanstveni svetnik. Prof. dr. Žemva se je raziskovalno ukvarjal z žlahtnimi plini, visokoenergijskimi oksidanti in fluorovimi spojinami ter z vprašanji nevarnih odpadkov. Sam ali v soavtorstvu s sodelavci je objavil več znanstvenih člankov, večino v tujih strokovnih revijah in knjigah, njegov patent za specialni fluoriran polimer pa je svetovno zaščiten. Boris Žemva se je z dosežki na področju anorganske kemije fluora povzpel v sam svetovni vrh raziskovalcev. Dosežki Žemve so sestavni del sodobnih učbenikov anorganske kemije. Leta 1989 je prejel Kidričevo nagrado in 1999 kot prvi v Sloveniji Humboldtovo nagrado za vrhunske dosežke na področju naravoslovnih in ekonomskih znanosti, leta 2001 pa priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti. Je tudi četrti Evropejec, ki je prejel nagrado za neorgansko kemijo Ameriškega kemijskega društva. Leta 2011 je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo.
Prof. dr. Borut Mavko Prof. dr. Borut Mavko se je na Institutu »Jožef Stefan« zaposlil leta 1967, kjer je bil vodja Odseka za reaktorsko tehniko. Med znanstvenimi dosežki se odlikujejo njegovi računalniški modeli in simulacije, s katerimi z verjetnostnimi in determinističnimi metodami raziskuje lastnosti in vprašanja varnosti in zanesljivosti jedrskih naprav. Mednarodno pomembnost in odmevnost njegovega dela potrjujejo pogosti citati njegovih publikacij, članstva v uredniških odborih: International Journal of Nuclear Science and Technology, International Journal of Nuclear Energy Science and Technology in slovenske revije EGES, mnoga vabljena predavanja na tujih univerzah in konferencah ter članstva v programskih odborih najuglednejših konferenc na področju jedrske tehnike. Redno je sodeloval z mnogimi raziskovalnimi skupinami v jedrskih in energetskih institutih. Kot ekspert Mednarodne agencije za atomsko energijo redno sodeluje pri pripravi strokovnih publikacij področja jedrske tehnike in deluje na svetovalnih misijah te agencije. Rezultate njegovega raziskovalnega in strokovnega delovanja danes uporabljajo: Nuklearna elektrarna Krško, v kateri je član Komiteja za varnost od začetka obratovanja te elektrarne, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, kjer je član Strokovnega sveta za sevalno in jedrsko varnost ter dolgoletni predsednik in član Komisije za licenciranje operaterjev jedrskih naprav in mnogi drugi. Prof. Borut Mavko je znanstveni svetnik SAZU, član Sveta za energetiko SAZU, redni član Inženirske akademije Slovenije in redni član zveze World Innovation Foundation. V letu 2006 je predsedoval European Atomic Energy Society, združenju najuglednejših evropskih jedrskih in energetskih raziskovalnih institutov. Za svoj prispevek k izobraževanju na področju jedrske tehnike je profesor Borut Mavko leta 2006 prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani.
Prof. dr. Raša Pirc Prof. dr. Raša Pirc se je na Institutu »Jožef Stefan« zaposlil leta 1963. Leta 1971 se je izpopolnjeval na Tehniški visoki šoli v Münchnu, 1972-74 na Univerzi Utah v Salt Lake Cityju, 1974 na Univerzi Cornell v Ithaci. Od 1988 je redni profesor na oddelku za fiziko sedanje Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Bil je gostujoči profesor na univerzi v Sao Paulu v Braziliji, 1977, in na univerzi v Saarbrücknu, 1981-82, 1984-85, 1987-88. Ukvarjal se je s teorijo trdnih snovi, posebej je raziskoval paraelastične centre, relaksacijske pojave, moderno teorijo faznih sprememb v feromagnetnih in feroelektričnih snoveh, spinska in dipolarna stekla. Je član Ameriškega fizikalnega združenja. V mednarodnih  fizikalnih revijah je objavil okoli 60 znanstvenih člankov. Leta 1986 je skupaj z B. Tadić dobil Kidričevo nagrado.

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)