Prenehanje javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Dijaški dom 26. junij Maribor« in uvedba postopka likvidacije

Vlada RS je na seji 25. marca sprejela sklep o prenehanju javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Dijaški dom 26. junij Maribor«.

V Dijaškem domu 26. junij Maribor so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti dijaškega doma, zaradi katerih je bil ustanovljen. V Dijaškem domu 26. junij se je v zadnjih letih zmanjševala potreba po nastanitvi dijakov in študentov tako, da je bilo v letu 2007/2008 vpisanih le še 19 dijakov, 4 študenti višjih strokovnih šol in 9 študentov visokošolskih zavodov; v preteklem šolskem letu pa je zaključilo šolanje in s tem tudi bivanje v domu 8 dijakov. Ker nastanitvena zmogljivost dijaškega doma presega 100 ležišč, je očitno, da je zasedenost ležišč v dijaškem prenizka, da bi bilo delovanje javnega zavoda še racionalno. Ministrstvo za šolstvo in šport je zaradi takšnega stanja sprejelo sklep o prenehanju izvajanja javne službe in začetku postopka prenehanja tega zavoda, zato ta zavod ne izvaja več javne službe.

Dijaški dom v šolskem letu 2008/2009 ni več sprejemal dijakov in študentov, je pa delno povečal dejavnost nudenja krajših prenočitev drugim uporabnikom, tako da je v preteklem letu še lahko posloval solventno, saj je s to dejavnostjo pokrival stroške dela oziroma delovanja. V zadnji polovici leta pa se je situacija drastično spremenila, ker se je zaradi kriznih razmer v gospodarstvu bistveno zmanjšal obseg te dejavnosti, saj se je število najetih postelj v septembru 2010 tako znižalo, da je prišlo do bistvenega zmanjšanja prihodkov.

Zaradi navedenega je Vlada RS pooblastila Ministrstvo za šolstvo in šport, da izvede postopek prenehanja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Dijaški dom 26. junij Maribor« in sicer tako, da se poda predlog za sodno likvidacijo zavoda.


Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 74. seji, 25. marca 2010

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)