Konec avgusta se je začela preventivna akcija »Začetek šole« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v okviru Nacionalnega programa za varnost cestnega prometa 2013-2022.

Akcija poteka do sredine septembra. MIZŠ jo izvaja skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa, Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Zavodom RS za šolstvo, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policijo, občinskimi redarstvi, inšpekcijskimi službami, nevladnimi organizacijami in prostovoljci.

Akcija je namenjena varovanju otrok in mladostnikov, ki zopet vsakodnevno stopajo po različnih poteh v šolo in iz šole domov. Da bo njihov prihod v šolo in domov varen, želimo vse udeležence v prometu spomniti, da je za kulturo vedenja v prometu potreben strpen, zgleden, odgovoren odnos do sebe in ostalih ter dobro poznavanje cestno prometnih pravil.

V vrtce, osnovne in srednje šole so danes posredovali okrožnico, s katero želijo strokovne delavce v šolah spodbuditi, da z otroki spregovorijo o pomembnosti varnega vključevanja in sodelovanja v prometu. Pripravljena je Strategija za varno mobilnost otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju, ki bo urejala izvajanje področja prometne vzgoje in varne mobilnosti v vzgojno izobraževalnih zavodih.

  • Okrožnica (pdf)
  • Akcijski program (pdf)
  • Dopis Javne agnecije RS za varnost prometa (pdf)

Varno in srečno v novo šolsko leto!

Vir: MIZŠ, 31. 8. 2016

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)