Na spletišču Nacionalnega inštituta za javno zdravje je s 15. 3. 2018 objavljena novica o tem, da so preventivni program To sem jaz, ki ga izvajajo na celjski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v okviru evropskega projekta EU Compass uvrstili med devet izbranih primerov dobre prakse na področju duševnega zdravja.

Program To sem jaz je kot celota usmerjen v krepitev duševnega zdravja mladine – v razvijanje pozitivne samopodobe, socialnih in čustvenih kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem. Pristop iz Slovenije je dobil svoje mesto v publikaciji Good Practices in Mental Health & Well-being (.pdf, en).

Raziskovalci in strokovnjaki v projektu EU Compass so izbrali 9 primerov dobre prakse in jih podrobneje predstavili. V študiji primerov je sicer sodelovalo 16 evropskih držav, ki so se vključile s predstavitvami svojih pristopov, povezanih z varovanjem in promocijo duševnega zdravja. Izbrani primeri, predstavljeni v publikaciji, ustrezajo kriterijem izbora, ki so se med drugim nanašali na upoštevanje in poznavanje potreb ciljne skupine, evalvacijo programa in doseganje učinkovitosti. Predstavljeni primeri dobre prakse posegajo na področje šolske preventive, varovanja duševnega zdravja na delovnem mestu in na področje preprečevanja depresije in samomorilnosti. 

V slovenskih šolah je program To sem jaz poznan in ponekod uveljavljen na področju šolske preventive. Pedagoški delavci se vanj vključujejo z izvajanjem preventivnih delavnic po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe. Na voljo imajo brezplačno priročniško literaturo. Na leto pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol izvedejo več kot 1.000 preventivnih delavnic To sem jaz. Pomemben del programa predstavlja spletna svetovalnica, v kateri imajo mladostniki anonimen, hiter in preprost dostop do strokovnega nasveta. Strokovnjaki so anonimnim mladostnikom v šestnajstih letih odgovorili na več kot 40.000 vprašanj, povezanih s težavami odraščanja. Mreža spletnih svetovalcev danes združuje že več kot 70 strokovnjakov – prostovoljcev (zdravnike različnih specializacij, psihologe, socialne pedagoge, socialne delavce in prostovoljce iz drugih strok). Program To sem jaz v obdobju 2017-2019 podpira Ministrstvo za zdravje. Razvoj v tem času je usmerjen zlasti v ugotavljanje koristi, ki jih mladostnik ali razred pridobi s preventivnimi delavnicami, ter v posodabljanje pristopov na področju uredniškega dela v spletni svetovalnici. Ena od razvojnih nalog je tudi raziskovanje obsežne in unikatne baze spletnih vprašanj mladih.

 

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)