Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v angleškem jeziku je objavljen prevod v angleščino Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Organisation and Financing of Education Act).

Iz prevoda:
Predšolska vzgoja – Pre-school education
Vrtec – Kindergarten
Osnovna šola – Basic school
Osnovna glasbena šola – Music school
Organizacija za izobraževanje odraslih – Adult education organisation
Dom za učence/Dijaški dom – Residence hall for pupils or students
Srednje poklicno izobraževanje – Upper secondary vocational education
Srednje splošno izobraževanje – Upper secondary general education
Srednje strokovno in tehniško izobraževanje – Upper secondary technical education
Višje strokovno izobraževanje – Short-cycle higher vocational education
Visokošolsko izobraževanje – Higher education

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)