Od 15. junija do vključno 20. septembra 2017 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Čas oddaje vloge ni več merilo za pridobitev štipendije.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov,  ki so prvič vpisani v programe srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražujejo za sledeče poklice: 

·         Kamnosek/kamnosekinja
·         mehatronik operater/operaterka
·         izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
·         inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
·         oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
·         elektrikar/električarka
·         avtokaroserist/avtokaroseristka
·         pek/pekarka
·         slaščičar/slaščičarka
·         mesar/mesarka
·         tapetnik/tapetničarka
·         mizar/mizarka
·         zidar/zidarka
·         tesar/tesarka
·         klepar-krovec/kleparka-krovka
·         izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
·         slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
·         pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
·         gozdar/gozdarka
·         dimnikar/dimnikarka.

Dvojezični izobraževalni programi:
·         ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
·         mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
·         strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
·         kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Dijaki lahko oddajo vlogo od 15. junija do vključno 20. septembra 2017.  Čas oddaje vloge ni odločilen za pridobitev štipendije.

Pomembne informacije

  • podelili bodo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanja;
  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo, 
  • štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo; 
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Merila

V kolikor bodo prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi sledečih meril: 

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.  
 

Vlogo, razpis in ostale informacije najdete tukaj

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, 14. 6. 2017

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)