V Bruslju so se na Svetu za konkurenčnost srečali ministri, pristojni za znanost. Slovenijo je zastopal državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh. Največ pozornosti so udeleženci namenili pripravam na prihodnji, deveti, večletni program EU za raziskave in inovacije, preko katerega bo EU razdeljevala sredstva v obdobju po letu 2020. Gre za program, ki bo nasledil obstoječega, Obzorje 2020.

Evropska komisija namerava predlog tega programa predložiti v sredini prihodnjega leta, zato so države skupna pričakovanja in priporočila zanj zapisala v dokumentu, ki ga je Svet za konkurenčnost 1. decembra 2017 soglasno sprejel. V njem so zapisana pričakovanja tako glede zgradbe 9. okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, njegovi cilji, obseg in logika ukrepanja na ravni EU, kot tudi upravljanje programa, načrtovanje prioritet, koordinacije celotnega (večnivojskega) evropskega ekosistema na tem področju ter razmerja do ostalih politik EU, npr. do kohezijske in izobraževalne, pa tudi do okvira državnih pomoči.

Predstavniki držav so se zato na sestanku posvetili predvsem določanju konkretnih nalog in ciljev 9. programa. Ena bistvenih novosti prihodnjega programa je pristop do financiranja na podlagi konkretnih nalog.

Državni sekretar dr. Tomaž Boh se je pridružil tistim državam, ki od novega programa pričakujejo, da bodo omenjene naloge takšne, da bodo vsebovale preobrazbeni potencial za znanost, industrijo in družbo in bodo usmerjene k učinkovitosti. Obenem pa da bodo v sodelovanje in soustvarjanje pritegnile tudi državljane. Pričakovati je, da bodo spodbujale sodelovanje med disciplinami, sektorji in političnimi področji.

Poseben del razprave je bil namenjen vprašanju izbire in določitve teh nalog. Kljub različnim nacionalnim prioritetam, so predstavniki držav soglašali, da mora biti proces določanja nalog odprt najširši javnosti. Potrebno pa si je prizadevati za sodelovanje vseh relevantnih deležnikov in končnih uporabnikov v njem.

Dr. Tomaž Boh je poudaril še, da morajo imeti Evropska komisija in države članice v procesu izbire nalog enakopravne vloge. Predlagal je, da se pripravi javni poziv Evropske komisije deležnikom in državljanom, da pripravijo širok nabor nalog, ki jih bo nato strokovno ocenila na podlagi kriterijev, ki so jih ministri potrdili na današnjem Svetu za konkurenčnost. Na podlagi tega bi že lahko izbrali prve naloge, ki bi jih nato skupaj z javnostjo države članice in Evropska komisija podrobneje razdelali in sprejeli. Da bi bile te naloge vedno najbolj aktualne, je dr. Boh predlagal, da se takšen proces ponovi na dve leti.

Vir: MIZŠ, 1. 12. 2017

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)