Evropska komisija je 14. novembra 2017 predstavila vizijo o tem, kako do leta 2025 vzpostaviti evropski izobraževalni prostor. Z idejami želi prispevati k srečanju voditeljev EU 17. novembra 2017 v Göteborgu, na katerem bodo razpravljali o prihodnosti izobraževanja in kulture.

Prihodnost Evrope - za evropski izobraževalni prostor do leta 2025

Evropski izobraževalni prostor bi moral vključevati: 

  • uresničevanje mobilnosti za vse,
  • vzajemno priznavanje diplom,
  • večje sodelovanje na področju priprave učnih načrtov,
  • učenje jezikov,
  • spodbujanje vseživljenjskega učenja,
  • vključevanje inovacij ter digitalnih spretnosti in znanj v izobraževanje,
  • podpiranje učiteljev,
  • vzpostavitev mreže evropskih univerz,
  • naložbe v izobraževanje: ohranjanje kulturne dediščine ter spodbujanje občutka evropske identitete in kulture ter krepitev evropske razsežnosti medija Euronews.

Glavno odgovornost za politike na področju izobraževanja in kulture imajo države članice na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vendar je Evropska unija v preteklih letih igrala pomembno dopolnilno vlogo. To še posebej velja za čezmejne dejavnosti,  na primer, program Erasmus (Erasmus+ od leta 2014), ki je v 30 letih delovanja 9 milijonom ljudi omogočil študij, usposabljanje, poučevanje ali prostovoljsko delo v drugi državi.

V zadnjem desetletju je Evropska unija razvila tudi vrsto “mehkih orodij politke” za pomoč državam članicam pri oblikovanju nacionalnih politik na področju izobraževanja. Države članice od leta 2000 sodelujejo v okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, ki določa skupne cilje in referenčna merila.

Več:

Vir: Predstavništvo, 14. 11. 2017

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)