Zaradi otežene epidemiološke situacije so Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Zavodom RS za šolstvo in v dogovoru z ravnatelji razpravljali o možnostih prilagoditve ocenjevanja v šolah. Oblikovan je bil poseben sklep, o podrobnostih so vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva že seznanili z okrožnico.

Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 (.pdf) je bil objavljen tudi v Uradnem listu RS.

S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem za zagotavljanje nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022.

V zvezi z navedenim sklepom je Zavod RS za šolstvo pripravil Priporočila za ocenjevanje znanja in izvajanje pouka v šolskem letu 2021/22.

Vir in več informacij: MIZŠ, 7. 1. 2021 in ZRSŠ, 7. 1. 2021

(Skupno 44 obiskov, 1 današnjih obiskov)