Glede na Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2010 UMAR naj bi se, upoštevaje veljavne predpise in dogovore na področju plač v javnem sektorju v letu 2011, rast plač glede na leto 2010 okrepila, izrazito bolj v javnem sektorju kot zasebnem. Medtem, ko naj bi bilo v zasebnem sektorju zvišanje bruto plače 3,0 % nominalno oz. 1,4 % realno, pa naj bi bruto plača na zaposlenega v javnem sektorju naraščala hitreje in sicer 5,6% nominalno in 4,0% realno.


Razmerje ravni bruto plače v dejavnostih javnega sektorja od bruto plače v zasebnem sektorju (v %, vir: SURS, SKD 2002, za leto 2009 SKD, preračuni UMAR)

Največji popravki navzgor so bili v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, najmanj v dejavnosti izobraževanja, precejšen dvig pa je bil tudi v javni upravi.

Rast plač v javnem sektorju ne bo bistveno odstopala od rasti plač v zasebnem sektorju

Več informacij: Vlada RS: Izhod iz krize

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)