SVIZ Slovenije in predsedstvo Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih SVIZ Slovenije sta aprila opravila razpravo, zbirali in spremljali pa so tudi pripombe, mnenja in predloge članic in članov k noveli ter jih konec preteklega tedna (13. maja 2011) z zahtevo po odgovorih in dodatnih pojasnilih naslovili na generalnega direktorja Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Borisa Černilca.

Največ komentarjev članic in članov SVIZ je povezanih s konceptom šesturnega dnevnega programa za vse učence od prvega do tretjega razreda, ki ga spremljajo vprašanja o smiselnosti takega programa za vse otroke, o neprimerni širitvi učne obveznosti in podobnem. Ob tem se je izpostavila tudi problematika podaljšanega bivanja, ki po mnenju naših članic in članov v predlogu zakona ni jasno opredeljeno. Med pomembnimi novostmi, predvidenimi z novelo Zakona o osnovni šoli, so tudi neobvezno poučevanje prvega tujega jezika v 1. razredu in obvezno poučevanje jezika v 2. razredu ter spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja in ocenjevanju. Iz komentarjev članov k omenjenim temam je razbrati, da učitelji večinoma sprejemajo zgodnje učenje tujega jezika kot koristno, a ob tem izražajo pomisleke, kako bi to ob upoštevanju zmožnosti otrok lahko čim bolje umestili v pouk. Napovedanim spremembam pri nacionalnem preverjanju znanja niso naklonjeni in izpostavljajo časovne, prostorske in kadrovske težave, ki spremljajo organizacijo tovrstnega preverjanja znanja, ter težavo, da s temi testi, kot so zasnovani sedaj, večinoma ne pridobimo uporabne povratne informacije o dejanskem znanju učencev.

Vir: SVIZ, 17. 5. 2011

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)