Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je pripravil Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih – Dopolnjena druga izdaja v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za šolstvo in šport.

Dokument je namenjen za pomoč osebju v vrtcu pri ravnanju ob življenje ogrožajočih in drugih nenadno nastalih stanjih, ki zahtevajo ukrepanje in/ali zdravniško pomoč. V priporočilih so opredeljena načela, kako je treba pravilno ukrepati in navedeni pogoji za nemoteno ukrepanje, npr. priprava potrebnih seznamov imen in telefonskih številk, podatkov o zdravstvenih posebnostih otrok, organizacija usposabljanja osebja za nudenje prve pomoči, zagotavljanje opreme za prvo pomoč …  

Priporočila

Vir: IVZ, 11. 6. 2012

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)