Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja vzpostavlja evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti, ki zajema cikel zagotavljanja in izboljšanja kakovosti (načrtovanje, izvajanje, ocena/presoja in pregled/revizija) na podlagi izbranih meril kakovosti, deskriptorjev in kazalnikov, ki se uporabljajo pri upravljanju kakovosti na ravni sistemov in izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Cilj ni uvedba novih standardov, pač pa podpora prizadevanjem držav članic ob ohranjanju raznolikosti njihovih pristopov.

Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije št. C 155 z dne 8. julija 2009; priporočilo pa je v pdf formatu tule

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)